methodische verpleegkundige verslaglegging

Deze cursus is ontworpen voor peritoneale en hemodialyse verpleegkundigen die de nodige vaardigheden willen ontwikkelen om Diamant te gebruiken voor het doen van methodische verpleegkundige verslaglegging.

In deze cursus komen theoretische aspecten van zowel het verpleegkundig proces, als van methodische verslaglegging aan bod, waarna de deelnemers leren hoe ze de theorie kunnen vertalen naar de praktijk met Diamant. De cursus zal ook aandacht besteden aan de voor- en nadelen van elektronische verpleegkundige rapporten in de verpleegkundige informatiesystemen (NIS) die over het algemeen worden gebruikt. Dankzij de gelijktijdige deelname van verschillende centra, zullen de deelnemers kunnen profiteren van intercollegiale toetsingen en tevens een waardevol netwerk kunnen opbouwen. Om ervoor te zorgen dat uw eenheid maximaal voordeel haalt uit het gebruik van Diamant, en dat het geleerde optimaal in praktijk wordt gebracht, zal de cursus ook ingaan op hoe men het best zijn kennis kan overdragen aan collega’s en hoe men de verwerking van de verpleegkundige dossiers kan opvolgen. De cursus zal bestaan uit praktische oefeningen, casuïstiek en presentaties. Al met al is dit een leuke, zeer leerzame en interactieve cursus die zeer relevant is voor de hedendaagse praktijk binnen een dialyseafdeling.

wat u leert

 • Methodisch verpleegkundige verslaglegging in Diamant.
 • Invoeren van een anamnese in Diamant.
 • Invoeren van een standaard stappenplan in Diamant.
 • Aanmaken van standaard verpleegplannen in Diamant.
 • Gebruik van individuele- en standaard verpleegplannen in Diamant.
 • Ondertekenen van een dialysesessie, met speciale aandacht voor het tabblad verpleegplan, en evalueren van interventies.
 • Selecteren en toepassen van de verpleegkundige functionaliteiten in beloop.

toelatingseisen

 • Basiskennis van Windowsapplicaties.
 • Basiscursus voor HD verpleegkundigen.
 • 1 jaar werkervaring met de Diamant software appliatie.

certificaat

 • Deelnemers ontvangen na afloop van de cursus een certificaat van deelname.

accreditatie

 • Deze cursus is geaccrediteerd  door de accreditatiecommissie van het kwaliteitsregister V&V.

curususinformatie

Cursusduur: 1 dag.
Locatie: Kantoor Diasoft in Leusden.
Aantal deelnemers: minimum 4 – maximum 12

Start typing and press Enter to search