Ons product: Diamant

Diamant is een elektronisch dialysepatiëntendossier dat de klinische workflow voor hemo- en peritoneale dialyse op een gebruiksvriendelijke manier ondersteunt. Diamant is een oplossing voor het volgen van patiënten in alle stadia van hun behandeling: van pre-dialyse tot transplantatie. Diamant integreert in de complexe ICT omgeving van een modern ziekenhuis en sluit aan op alle conventionele dialyse machines en weegschalen. Diamant kan gebruikt worden als het complete medische dossiersysteem voor een dialysecentrum, een groep van dialysecentra of dialyseafdelingen.

Licenties

De Diamant-functionaliteit wordt vrijgegeven door licenties te installeren.

Diamant – De multicenter HD en PD therapie oplossing voor nierzorg

Diamant Workflow – De oplossing voor HD workflow en machine connectiviteit

Diamant Connect+ – Verbindt uw dialysemachines bi-directioneel met een EPD

Diamant Connect – Verbindt uw Connect dialysemachines uni-directioneel met een EPD

Extra Modules – optionele niet medische modules

 

Connections

Diamant ondersteunt verbindingen naar en van zowel diverse Electronische patientendossier systemen (ZIS) als dialysemachines

icon-diamant-workflow

Diamant Workflow

Diamant Workflow verzekert de veilige en efficiënte uitvoering van uw dagelijkse dialyseprocessen:

Planning
Diamant verzorgt de planning van de dialyseafdeling en toont u welke patiënten op welke dag en op welke tijdstippen binnenkomen voor dialyse. Diamant toont vervolgens welke opdrachten, toedieningen en laboratoriumtesten moeten worden uitgevoerd.

HD dialyse module
Voor elke patiënt en voor elk type dialysemachine kunnen specifieke dialyse-instructies worden samengesteld, die de verpleegkundige vertellen wat de dialyse-instellingen moeten zijn. Sommige dialysemachines kunnen automatisch worden ingesteld in Diamant. Vervolgens kan de volledige dialyseprocedure op afstand gevolgd worden in Diamant. Diamant gebruikt alerts om de taken weer te geven die een verpleegkundige moet uitvoeren tijdens de dialyse.

Verloop
Alle in Diamant opgeslagen gegevens van een patiënt worden in één oogopslag chronologisch weergegeven, bijvoorbeeld de dialysebehandelingen, het ziekteverloop en het voorschrijven van medicatie. Alle in Diamant beschikbare gegevens van een patiënt worden chronologisch weergegeven, bijvoorbeeld dialysebehandelingen, verloop en medicatievoorschriften.

Opdrachten
U kunt in Diamant verpleegkundige, medische en administratieve taken aanmaken en ervoor kiezen deze zichtbaar te maken tijdens de dialyseprocedure. Zo kan een arts een taak aanmaken om bijvoorbeeld een bloedstaal te laten nemen of een transfusie toe te dienen tijdens de dialyseprocedure. Een taak kan eenmalig of terugkerend zijn.

Medicatie
De medicatiemodule bevat het volledige medicatiedossier van de patiënt. Diamant toont welke toedieningen tijdens de behandeling moeten gebeuren. Diamant levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de medicatieveiligheid.

Rapporten en grafieken
Diamant biedt uitgebreide rapportagemogelijkheden. Overzichten kunnen geëxporteerd worden als PDF en naar Microsoft Office. Dialyse-, lab- en medicatiegegevens kunnen worden gecombineerd en in grafieken worden weergegeven.

icon-diamant-advanced

Diamant

Diamant bevat alle disciplines en behandelmodaliteiten voor complexe zorg voor nierpatiënten. Naast alle Diamant Workflow modules, bevat Diamant de volgende modules:

Paramedische modules
Een diëtiste kan dieetinstructies en SGA-metingen invoeren. Diamant berekent de BMI van de patiënt door gebruik te maken van de link met de weegschaal. De maatschappelijk werker heeft de mogelijkheid om intake- en gespreksverslagen in te voeren.

Medische informatie
Met het gebruik van de medische informatie module wordt Diamant het volledige Elektronisch Patiënten Dossier. Dit omvat de mogelijkheid om allergieën en reanimatiebevelen te documenteren. Ook de volledige correspondentie met de patiënt kan aan het dossier worden toegevoegd.

Dialyse efficiëntie
Diamant berekent de Kt/V aan de hand van het gewicht van de patiënt voor en na de dialyse, alsook de laboratoriumwaarden.

HD-toegangen
Met de HD-toegangen kunt u de volledige verzorging van fistels en/of HD-katheters beheren. U kunt onder andere de verzorging en observaties van deze toegangen, fistelstroommetingen en foto’s invoeren.

single-modules

Connect

Haal informatie op over de dialysebehandeling van dialysemachines van verschillende leveranciers en stuur deze informatie in real-time naar uw EPD
single-modules

Connect+

Stel een dialyseapparaat van verschillende leveranciers in met parameters die u uit uw EPD hebt gehaald, en haal de feitelijke behandelingsgegevens op uit de dialyseapparaten en stuur deze informatie terug naar uw EPD

single-modules

Extra modules

De volgende modules zijn optionele modules die u kunt toevoegen voor Diamant en Diamant workflow:

 • (Internationale) Medische lijsten
 • Risico management
 • Facturatie: mogelijkheid om alle behandelingen te factureren vanuit Diamant.
 • HTTPS: deze koppeling maakt het mogelijk om data te tonen van Diamant via een browser, bijvoorbeeld een EPD.
 • Multicentre: Het is mogelijk om meerdere dialysecentra in één Diamantsysteem onder te brengent.
connections

Koppelingen

Diamant biedt diverse koppelingsmogelijkheden voor het Diamantsysteem. Deze koppelingen maken uw systeem nog completer.  Hieronder volgen de belangrijkste koppelingsmogelijkheden:

  • Laboratoriumresultaten ontvangen: U ontvangt al uw laboratoriumresultaten rechtstreeks in Diamant
  • Laboratoriumaanvragen versturen: Met deze verbinding kunt u aanvragen vanuit Diamant naar uw laboratoriumsysteem sturen
  • Financiële gegevens versturen: Met deze verbinding kunt u factureerbare verrichtingen versturen naar elk ontvangend systeem in uw ziekenhuis of rechtstreeks naar een zorgverzekeraar
  • Patiënt demografische gegevens ontvangen: Patiënten oproepen in externe systemen
  • Opname- en ontslagrapporten ontvangen: Alle transfers van patiënten worden in Diamant weergegeven, van opname tot ontslag.
  • Dialysemachinekoppeling: koppeling met alle conventionele dialysemachines
  • Bedside terminal: Laat Diamant gebruikers papierloos werken. Gebruikers kunnen gegevens bekijken en invoeren en de dialysebehandeling aan het bed afmaken.
  • Behandeling exporteren: Verstuur een samenvatting van de HD behandelgegevens naar een extern systeem
  • Importeren HD instructies: Importeren van de meest gebruikte HD instructie parameters in Diamant
  • HTTP(S) interface: Toegang tot medische gegevens via de Diamant webserver
  • Portaal interface: Toegang tot medische gegevens via de Diamant Web Server

Start typing and press Enter to search