Basiscursus Diëtisten

Deze cursus is bedoeld voor diëtisten die de nodige vaardigheden wensen te ontwikkelen om te werken met de softwareapplicatie Diamant.

In deze basiscursus leren diëtisten hoe zij beroepsmatig essentiële gegevens over de voedingstoestand van de patiënt kunnen interpreteren en hoe zij basisgegevens over de dialysebehandeling van de patiënt kunnen invoeren. De cursisten krijgen ter plaatse de beschikking over een PC/laptop, zodat zij de oefeningen kunnen oefenen en interactief kunnen nabootsen terwijl ze worden uitgelegd. Tijdens de cursus krijgen de deelnemers de tijd om praktische taken uit te voeren nadat de theorie achter elk onderwerp is uitgediept. De cursus wordt afgesloten met casuïstiek. Deze cursus is relevant voor de hedendaagse praktijk binnen een dialyseafdeling.

wat u leert

 • Gebruik van de interactieve helpfunctie (F1-toets) en de Diamant gebruikershandleiding.
 • Uitleg van de kernbegrippen van het programma (begrippen als login/logout, zoekfuncties, instellen persoonlijke voorkeuren, patiënt-/centrumzijde, kiezen wachtwoorden).
 • Invoeren van nieuwe dieetvoorschriften en wijzigen van bestaande voorschriften.
 • Invoer van dieetopmerkingen.
 • Invoer van SGA-metingen (subjective global assessment).
 • Werken met een stappenplan.
 • Beheer van documenten.
 • Invoeren van taken, waar deze op te vragen in het systeem en hoe deze te beëindigen.
 • Verkrijgen van dieetgrafieken.
 • Tekst kopiëren van Diamant naar Word en vice versa.
 • Mail.
 • Overige: onderwerp naar keuze van de cursist.

toelatingseisen

 • Basiskennis van Windows applicaties

certificaat

 • Deelnemers ontvangen na afloop van de cursus een certificaat van deelname.

accreditatie

 • Deze cursus is geacrrediteerd door de accreditatiecommissie van het kwaliteitsregister V&V.

cursusinformatie

Cursusduur: 3 uur.
Locatie: Kantoor Diasoft in Leusden.
Aantal deelnemers: minimum 4 – maximum 12.

Start typing and press Enter to search