Disclaimer

1. Algemeen

i. Diasoft BV verleent u hierbij toegang tot www.diasoft.nl (“de website”) en nodigt u uit gebruik te maken van de geboden informatie en diensten.
ii. Diasoft BV kan te allen tijde de inhoud van de website aanpassen of onderdelen verwijderen. Wij hoeven u hierover niet te informeren in uw rol als bezoeker.

2. Beperking van aansprakelijkheid

A. Zorg

i. Diasoft BV spant zich in om de inhoud van Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks onze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Mocht u onjuistheden aantreffen, laat het ons dan weten via info@diasoft.nl.

B. Geen garantie

i. De materialen op de Website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

C. Hyperlinks

i. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Diasoft BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

ii. Uiteraard geldt ook hier de zorgvuldigheid onder punt (A) van dit artikel.

3. Auteursrechten

A. De rechten berusten bij Diasoft BV.

i. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot materialen op de Website berusten bij Diasoft BV.
ii. Werk van Diasoft BV mag alleen worden gebruikt met:

B. Goedkeuring

i. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van Diasoft BV.
ii. Dit geldt uiteraard niet voor regelingen op grond van dwingend recht, zoals het citaatrecht. Het is uw goed recht om onze materialen op gepaste wijze, d.w.z. met bronvermelding, te citeren.

4. Diversen

A. Wijzigingen

i. Deze disclaimer kan worden gewijzigd.

B. Vragen

i. Diasoft BV is altijd beschikbaar voor eventuele vragen. Heeft u een algemene vraag of een vraag over deze disclaimer, neem dan contact op met info@diasoft.nl.

C. Versie

i. Laatste update: 08/06/2018

Start typing and press Enter to search