Privacy verklaring

Privacy Verklaring

Verwerkte persoonsgegevens

Privacy

Diasoft BV neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten, maar ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij streven ernaar de gegevens die u aan ons verstrekt zorgvuldig te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een duidelijk overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij met die gegevens omgaan en geeft zo duidelijk mogelijk aan waarom wij die gegevens verzamelen.

Diasoft is een zogenaamde verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Een overzicht van de verwerkte persoonsgegevens

Van u als klant

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adres
 • Telefoon
 • E-mailadres
 • Andere persoonlijke gegevens die actief in het contract worden verstrekt.
 • Locatie gegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die door ons worden verwerkt

Minderjarigen

Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, behalve als een ouder of voogd toestemming heeft gegeven. Diasoft BV kan niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar, en daarom raden wij ouders ten zeerste aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen wij voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.

Neem contact met ons op als wij een fout hebben gemaakt.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dataprotection@diasoft.nl. Wij zullen deze informatie dan onmiddellijk verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die door ons worden verwerkt

Diasoft BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u op verzoek onze nieuwsbrief te sturen;
 • Om u op verzoek een demo te geven;
 • Om u op verzoek informatie toe te sturen of een mededeling te doen naar aanleiding van het contactformulier;
 • Diasoft BV analyseert tevens uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens:

Diasoft BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wilt u meer weten over dit onderwerp, stuur dan een e-mail naar dataprotection@diasoft.nl.

Delen met anderen

Geen verkoop

Diasoft BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Diasoft BV blijft als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Monitoring website bezoeken

Cookies

Diasoft BV maakt gebruik van verschillende soorten cookies die verderop in onze cookieverklaring worden gepresenteerd en toegelicht.
Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functie. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt; ze maken het bijvoorbeeld mogelijk om uw voorkeursinstellingen op te slaan. Ze stellen ons ook in staat om onze website en onze diensten via de website te optimaliseren. Analytische cookies van derde partijen: Deze cookies stellen ons in staat om uw surfgedrag te volgen. Deze cookies staan op onze website omdat wij gebruik maken van Google Analytics. Tracking cookies: Deze cookies worden geplaatst door een externe partij. Door het uitlezen van de cookies herkent de    adverteerder u wanneer u een website bezoekt waarin zij ook interesse hebben. Wanneer u verder surft op het internet, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden, waardoor deze partijen een zeer specifiek profiel kunnen opbouwen. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat het om persoonsgegevens gaat. U kunt cookies uitschakelen door de cookie-instellingen van uw internetbrowser zo te wijzigen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen via de instellingen van uw browser. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor informatie over hoe u dit kunt doen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen indien u aanvullende hulp nodig heeft.

Als u geen cookies wilt toestaan

U kunt cookies uitschakelen door de cookie-instellingen van uw internetbrowser zodanig te wijzigen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen, verwijderen via de instellingen van uw browser. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor informatie over hoe u dit kunt doen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen indien u aanvullende hulp nodig heeft.

Inspecteren, wijzigen of verwijderen van gegevens

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een correctieverzoek in te dienen of te verzoeken om verwijdering van uw gegevens. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de gegevensverwerking door Diasoft BV, dan kunt u een verzoek sturen naar dataprotection@diasoft.nl.

Diasoft BV wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Wij verzoeken u daarom vriendelijk een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Diasoft BV u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Diasoft BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van communicatie door middel van SSL-encryptie

SSL

Om u als website bezoeker te beschermen, maakt Diasoft gebruik van veilige coderingstechnologieën. Wij gebruiken SSL (Secure Socket Layer) op onze website om uw persoonlijke gegevens te versleutelen (onzichtbaar voor derden). Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen zichtbaar zijn voor u en onze server.

Hoe herkent u de beveiliging?

Op alle plaatsen van onze website waar uw gegevens worden gebruikt, bijvoorbeeld bij het invullen van het contactformulier, maken wij gebruik van SSL-versleuteling. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u een gecodeerd deel van onze website bezoekt, verschijnt er een slotje in uw browser in de rechteronderhoek of linkerbovenhoek. Verder zal de URL veranderen van http:// in https://, wat aangeeft dat de pagina beveiligd is.

Melding van inbreuken op gegevens/incidenten op het gebied van informatiebeveiliging

Wat is een informatiebeveiligingsincident?

Een informatiebeveiligingsincident is een situatie waarin de informatiebeveiliging van het bedrijf in gevaar is. Dit is het geval wanneer werkprocessen langdurig stil komen te liggen of ernstige schade wordt of kan worden toegebracht aan de vertrouwelijkheid, integriteit en/of beschikbaarheid van de informatie. Een informatiebeveiligingsincident betreft een datalek als er persoonsgegevens in het geding zijn.

Wat is een datalek?

Volgens de GDPR is er sprake van een datalek als de beveiligingsmaatregelen worden geschonden, met als gevolg dat persoonsgegevens die zijn verwerkt, per ongeluk, opzettelijk of onrechtmatig worden vernietigd, verloren gaan, worden gewijzigd, ongeoorloofd worden vrijgegeven of toegankelijk worden gemaakt.

Diasoft BV neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus

Diasoft neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het blijft echter mogelijk dat zich een incident voordoet waarbij persoonsgegevens zijn betrokken. Als u de indruk heeft dat zich mogelijk een informatiebeveiligingsincident of datalek heeft voorgedaan, neem dan contact op met onze Privacy Officer via dataprotection@diasoft.nl

In het geval van een datalek, zal Diasoft BV de situatie analyseren.

Indien de inbreuk mogelijk van invloed kan zijn op uw rechten en vrijheden, zal het datalek binnen 72 uur na ontdekking van de inbreuk worden gemeld aan de nationale toezichthoudende autoriteit. In het geval van een hoog risico, zullen de individuen die betrokken zijn bij de datalek ook worden geïnformeerd. Er zullen passende maatregelen worden genomen om verdere inbreuken of problemen te voorkomen.

Versie

Huidige versie: 04/08/2021

Start typing and press Enter to search