cursus multicentrum

Deze cursus werd ontworpen voor Functionele Applicatiebeheerders die het Diamant programma moeten configureren op een centrum-specifieke of multicentrum manier, zodat verschillende locaties kunnen werken binnen één enkele database.

De cursus behandelt hoe men moet omgaan met centrumspecifieke instellingen voor meerdere locaties. Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om elke locatie centrumspecifiek in te richten met betrekking tot het personeel, de patiënten, het verloop van decursus, de medicatie, etc. Tijdens de cursus krijgen de deelnemers de gelegenheid om praktische oefeningen uit te voeren die zijn ontworpen om hun nieuw geleerde kennis, zoals opgedaan tijdens de cursus, te testen. Alle mogelijke multi-centrum functionaliteiten zullen ruimschoots aan bod komen tijdens de cursus en de praktijkoefeningen.

wat u leert

 • Configureer meerdere locaties
 • Personeelsleden opsplitsen per locatie
 • Patiënten aan een locatie toewijzen
 • Configureer OPA per locatie
 • Configureer beloop per locatie
 • Configureer centrumspecifieke medicatie per locatie
 • Configureer poliklinische afspraken per locatie
 • Aanmaken patiëntenselecties per locatie
 • Configureer therapievormen per locatie
 • Groepsopdrachten aanmaken per locatie
 • Configureer standaard HD/PD voorschriften per locatie
 • Configureer grafieken per locatie
 • Configureer vaccinatieprotocollen per locatie
 • Configureer verpleegkundige en stappenplannen per locatie
 • Rapportdefinities toewijzen per locatie
 • Lijsten configureren per locatie

toelatingseisen

 • Basiskennis van Windows applicaties.
 • Basiscursus Functioneel Applicatiebeheer

certificaat

 • Deelnemers ontvangen na afloop van de cursus een certificaat van deelname.

accreditatie

 • Deze cursus is geaccrediteerd door de accreditatiecommissie van het kwaliteitsregister V&V.

cursusinformatie

Cursusduur: 1 dag
Locatie: Kantoor Diasoft in Leusden.
Aantal deelnemers: minimum 2 – maximum 12

Start typing and press Enter to search