Geschiedenis van Diasoft

Jaren '90

Cablon Medical B.V. had, als leverancier van kunstnieren, een langdurige zakelijke relatie met de toenmalige Stichting Thuisdialyse te Utrecht. In 1992 kreeg deze relatie een extra dimensie, toen beide organisaties overeenkwamen een samenwerkingsverband te vormen voor het ontwikkelen van een computerprogramma dat alle bestaande programma’s die bij alle Nederlandse dialysecentra in gebruik waren, kon vervangen en dat aan alle specifieke wensen van een dialysecentrum kon voldoen.

 

De betrouwbaarheid van de partners in het project en hun deskundigheid moest voor de potentiële gebruikers een waarborg opleveren voor de deugdelijkheid en de continuïteit van het programma. Sinds de start van het project werd het programma ook daadwerkelijk toegepast bij de Stichting Thuisdialyse. Doelstelling van Cablon Medical voor dit project was het verkrijgen van een bredere marktingang dan uitsluitend die als leverancier van kunstnieren. Zo werd het bedrijf Diasoft opgericht.

 

Het programma groeide met de loop der jaren uit tot een volwaardig systeem waarin plaats was voor zowel medische als administratieve aspecten van een dialysecentrum: Een 'Diamant' met zijn vele facetten was geboren. Toen het programma de testfase had bereikt is een begin gemaakt met de verkoop van het programma. Daarbij speelde de Dialyse Groep Nederland (DGN) een belangrijke rol omdat zij juist in die periode een onderzoek heeft laten doen naar de computerprogramma’s die op dat moment op de markt waren, waaronder Diamant van Diasoft. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat Diamant de beste mogelijkheden bood voor de automatisering van een dialysecentrum. Op basis van dit onderzoek deed de DGN haar leden de aanbeveling om Diamant te gaan gebruiken.

 

Sinds het begin van 1998 vinden er installaties van Diamant bij de dialysecentra plaats. Er is een helpdesk opgezet die de gebruikers ondersteunt en wensen inventariseert. Gebruikers worden lid van de Stichting Gebruikers Diamant (SGD), die een leidende rol heeft in de verdere ontwikkeling van Diamant in Nederland. De kosten hiervan worden betaald uit de jaarlijkse gebruikersvergoeding die klanten betalen. Aan het eind van de jaren '90 gebruikt het overgrote deel van de Nederlandse dialysecentra Diamant.

 

Jaren '00

Met de brede acceptatie van Microsoft Windows kwam er vanuit de gebruikersgroep de wens om Diamant in een nieuwe, Windows achtige jas te steken. Hiervoor werd de ontwikkeling van Diamant 2 in gang gezet. Na een grondige analyse van zowel de technische mogelijkheden als de gebruikerswensen is besloten om een nieuwe applicatie te bouwen, in plaats van Diamant proberen te om te zetten in een windows variant. Belangrijke drijfveer daarbij is dat Diamant 2 moet voldoen aan de strengste eisen van medische verslaglegging. In 2003 zijn de eerste centra omgezet op Diamant 2, met behoud van funktionaliteit en historie.

 

Het succes in Nederland van Diamant heeft er ook toe geleid dat er over de grenzen is gekeken. Inmiddels staat wel vast dat het computerprogramma ook in vele andere landen haar diensten zal kunnen bewijzen. Momenteel wordt onderzocht in welke vorm de buitenlandse verkoop en onderhoud zal worden opgenomen.

 

Tenslotte

Stichting Thuisdialyse is inmiddels opgegaan in het samenwerkingsverband Stichting Dianet, waarin diverse dialysecentra zijn samengegaan. Stichting Dianet voert nierdialysebehandelingen uit zowel bij de patiënt thuis als in eigen centra.

 

Met het verschijnen van de volwassen versie van Diamant 2 is de software-ontwikkelingsrelatie tussen Cablon Medical B.V. en Dianet tot een succesvol einde gekomen: Een unieke samenwerking in de publiek/commerciele sfeer heeft het gestelde doel bereikt.