Over Diasoft

 

Diasoft ontwikkelt in samenwerking met Stichting Gebruikers Diamant (SGD) het computerprogramma Diamant. De SGD heeft een leidende rol in de ontwikkeling van Diamant in Nederland.

 

Diamant wordt door bijna alle dialysecentra in Nederland gebruikt. Het aantal Diamant gebruikers groeit de laatste jaren enorm door uitbreiding naar andere landen, zoals Noorwegen, Ierland, en Oostenrijk. Diasoft werkt samen met Dianet aan het project Nocturne II. Het Nocturne II project maakt het mogelijk dat hemodialyse patiënten thuis dialyseren tijdens de slaap terwijl ze begeleid worden door het dialysecentrum met bewaking op afstand en de behandelgegevens automatisch worden ingevoerd in Diamant.