Diamant

Diamant is een softwarepakket waar u alle aspecten van de dialyse kunt beheren. Dialysevoorschriften, planning, medicatie, verpleegplannen, rapporten, data exporteren, dialyse afmelden, machine koppelingen, behandelingen factureren en nog veel meer.

 

In Diamant kunnen gegevens van alle disciplines worden beheerd: artsen, verpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werk. Alle gegevens van een patiënt in één programma, zonder dat onbevoegden vertrouwelijke informatie onder ogen krijgen.

 

Diamant is een gebruikersvriendelijk programma, dat erg snel en gemakkelijk te leren is, door de simpele logica ervan.

 

Nachtdialyse

Diasoft werkt samen met Dianet aan het project Nocturne II. Het Nocturne II project maakt het mogelijk dat hemodialyse patiënten thuis dialyseren tijdens de slaap terwijl ze begeleid worden door het dialysecentrum met bewaking op afstand en de behandelgegevens automatisch worden ingevoerd in Diamant. Het idee achter nachtelijke thuishemodialyse is dat patiënten beter behandeld worden als zij vaker, langer en het liefst thuis gedialyseerd worden.

  • Een hoger aantal dialyse-uren per week leidt tot veel minder bijkomende klachten, een betere bloeddrukregeling en zelfs minder ziekenhuisopnames en sterfte.
  • Een hogere dialysefrequentie gaat gepaard met een grote verbetering van de kwaliteit van leven en minder lichamelijke problemen, zoals een betere bloeddruk en hartfunctie. Bovendien wordt de behandeling veel beter verdragen.
  • Thuishemodialyse leidt tot betere kwaliteit van leven dan centrumhemodialyse.

 

Wanneer deze drie verbeteringen (vaker, langer, thuis) gecombineerd worden, kan de patiënt overdag veel beter functioneren. Zes maal per week 8 uur hemodialyse zou het sociale leven ontwrichten, tenzij die behandeling ’s nachts, thuis in bed uitgevoerd wordt, terwijl de patiënt slaapt.

 

 

Technische mogelijkheden

Diasoft ontwikkelt drie pakketten die tezamen de dialyse software vormen:

  • Diamant
  • Diasoft Communication Server
  • SmartConnector

 

Diamant is het software pakket waar de gebruiker mee werkt. De communicatie server dient om met alle systemen uit de omgeving te communiceren: met de dialyse machine, met bijvoorbeeld een weegschaal, waterbehandelingssysteem, bloedgasanalysator, met het lab, de financiële administratie, het ZIS, met mirador, met Renine en ga zo maar door.

 

De SmartConnector kan worden gebruikt om de invoer en accordering van gegevens bij de patiënt te vereenvoudigen. Hierdoor wordt het gebruik van een PC vlakbij de patiënt tot een minimum beperkt. De SmartConnector is te gebruiken in combinatie met een dialysemachine, een bloedgas analysator, een weegschaal en andere systemen.